"Εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. (Ιωάν. κεφ. ι΄στοιχ.11)"

menu

Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2022

ΛΥΧΝΟΣ TV- ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ: ΞΕΡΕΙΣ ΝΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΑΙ; ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ Ο ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ (ΣΤ' ΜΕΡΟΣ)

ΛΥΧΝΟΣ TV- ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ: ΞΕΡΕΙΣ ΝΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΑΙ; ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ Ο ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ κ. ΗΛΙΑΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ (Ε' ΜΕΡΟΣ)

ΛΥΧΝΟΣ TV- ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ: ΞΕΡΕΙΣ ΝΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΑΙ; ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ Ο ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ κ. ΗΛΙΑΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ (Δ' ΜΕΡΟΣ)

ΛΥΧΝΟΣ TV- ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ: ΞΕΡΕΙΣ ΝΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΑΙ; ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ Ο ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ κ. ΗΛΙΑΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ (Γ' ΜΕΡΟΣ)

ΛΥΧΝΟΣ TV- ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ: ΞΕΡΕΙΣ ΝΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΑΙ; ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ Ο ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ κ. ΗΛΙΑΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ (Β' ΜΕΡΟΣ)

ΛΥΧΝΟΣ TV- ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ: ΞΕΡΕΙΣ ΝΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΑΙ; ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ Ο ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ κ. ΗΛΙΑΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ (Α' ΜΕΡΟΣ)